Karate Tradycyjne Fudokan

10678769_618285804941978_459478811586440729_n

Karate Fudokan powstało jako owoc wieloletniej sportowej i naukowo – badawczej działalności jego twórcy – Soke Ilija Jorga 10 dan, a także konfrontacji z doświadczeniem innych szkół i stylów – w pierwszej kolejności autentycznej szkoły z Okinawy (sztuka pustej ręki).

Za datę powstania Karate Fudokan przyjmuje się rok 1980.  Styl ten wychodzi z założenia, że człowiek stworzony jest z materii i ducha, stąd też od samego początku dąży do doskonałości. Jest to punkt wyjściowy jak najszerszego pojmowania karate i jego metod, których celem jest osiągnięcie najwyższego rozwoju psychofizycznego ściślej mówiąc fizycznego, psychicznego, umysłowego i moralnego ukształtowania osobowości – ideału ku któremu tak czy inaczej człowiek od dawna zmierzał. Całkowite opanowanie Karate Fudokan jako sztuki jest niemożliwe, bez uprzednio osiągniętego wewnętrznego spokoju i harmonii.

Fudokan tak więc to nie tylko zwykłe kopanie i zadawanie ciosów pięścią. Jest to konkretny zamknięty system filozoficzny, który dostarcza jasnych odpowiedzi. Kreuje prawdziwego człowieka o wolnej duszy i woli, wykształconego i moralnego, gotowego by zająć stanowisko i walczyć o prawdziwe ludzkie wartości.

Karate Fudokan wywodzi się z pnia tradycyjnych stylów karate, lecz stanowi odrębną dyscyplinę sportową. O odrębności stanowią różnice w wymogach kwalifikacyjnych (przepisach współzawodnictwa sportowego) oraz zasadnicza odrębność w zakresie organizacyjno sportowym. Obecnie Fudokan jest najprężniej rozwijającym się stylem Karate na świecie.